Scroll to top

Parkering & Kørsel i bebyggelsen

Parkering

Parkering på Frederikskaj 2 er gratis, hvis man parkerer hvor det er tilladt.
Det er tilladt at parkere i de fem optegnede båse på indkørselsvejen, samt på den store parkeringsplads ud imod Sjællandsbroen. Motorcykler må desuden parkere i de to optegnede trekanter på indkørselsvejen.
Derudover findes der fem handikap-pladser, som er klart opmærket. Tre ud for opgang 2R, og to ved indkørslen til parkeringspladsen. Her må der naturligvis kun parkeres, hvis man har et gyldigt handikapskilt i forruden.
Det er ikke tilladt at parkere umiddelbart ved siden af optegnede både på parkeringspladsen, samt i mellem og bagved affalds-/cykelskurene på parkeringspladsen. Ej heller uden for de optegnede båse på indkørselsvejen, eller på vendepladsen for enden af samme vej. Det samme gælder på vejstykket langs bryggen,  

Der er kontinuertligt problemer med ulovligt parkerede biler. Derfor har bestyrelsen indgået en aftale med Europark, som jævnligt kontrollerer området. Hvis der parkeres ulovligt vil man modtage en P-afgift.

 

Ingen kørsel i bebyggelsen

Generelt er al motorkørsel inde i bebyggelsen forbudt, som også markeret med skilte ved indkørselsvejene, og derfor er den indre del af bebyggelsen afspærret. Undtagelsen er dog, hvis man har indhentet tilladelse i forbindelse med flytning eller andet.
Ved ind- og udflytning, eller f.eks. aflæsning af større møbler, kan man kontakte viceværten for tilladelse til at køre ind og parkere på vejene foran bygningerne. Viceværten ville i så fald skulle hjælpe med at fjerne pullerterne ved hovedindkørslen.
Det er dog aldrig tilladt at køre ind på eller over græs og bede, og en gartnerregning vil følge hvis dette sker.