Scroll to top

Parkering & Kørsel i bebyggelsen

Parkering

Der er parkeringsregler på/ved Frederikskaj 2. Disse fremgår ved tydelig skiltning over og rundt hele bebyggelsen, og de bliver håndhævet af Copark.

Beboerne kan parkere gratis, hvis deres bil er registreret i Coparks App. Som EJER på Frederikskaj 2 kan man få registreret sit mobilnummer ved bestyrelsen, og dermed få adgang til appen. I appen kan beboere også registrere biler tilhørende deres gæster, håndværkere og lignende, som dermed kan holde gratis i 24 timer.

Desuden er der gratis parkering i 2 timer, såfremt parkeringsskiven er korrekt indstillet.

Frederikskaj 2 har fem handikap-pladser, som er klart opmærket. Tre ud for opgang 2R, og to ved indkørslen til parkeringspladsen. Her må der naturligvis kun parkeres, hvis man har et gyldigt handikapskilt i forruden.

Ingen kørsel i bebyggelsen

Generelt er al motorkørsel inde i bebyggelsen forbudt, som også markeret med skilte ved indkørselsvejene, og derfor er den indre del af bebyggelsen afspærret. Undtagelsen er dog, hvis man har indhentet tilladelse i forbindelse med flytning eller andet.
Ved ind- og udflytning, eller f.eks. aflæsning af større møbler, kan man kontakte viceværten for tilladelse til at køre ind og parkere på vejene foran bygningerne. Viceværten ville i så fald skulle hjælpe med at fjerne pullerterne ved hovedindkørslen.
Det er dog aldrig tilladt at køre ind på eller over græs og bede, og en gartnerregning vil følge hvis dette sker.