Scroll to top

Affaldssortering

Affaldsskur

Blandt andet på grund af store udfordringer med dårlig affaldssortering, blev de forskellige containere i februar 2018 fjernet fra terrænet, og i stedet samlet i et nyt affaldsskur. I affaldsskuret er der grundig skiltning og vedledning omkring de enkelte affaldstype.

Glascontaineren står dog stadig udenfor affaldsskuret, lige ved indkørselsvejen til bebyggelsen.

Dagsrenovationen / Affaldsskakterne

Ovenstående gælder dog ikke “dagsrenovationen”, som stadig skal i affaldsskakterne. Dagsrenovationen består typisk af: Madaffald, mælkekartoner, bleer, hygiejneaffald, og snasket papir eller pap. Husk at også flamingo/styrofoam skal i containeren/affaldsskakten med husholdningsaffaldet.

Og husk, at al affald som smides i skraldeskakten skal være emballeret i plastposer af maksimalt 20 liter, og at de skal være med snører-luk.

Større ting såsom pizzabakker og andet uhandy, bedes ikke smidt i affaldsskakten. Derimod skal det føres til affaldsrummet og direkte i containeren til dagrenovation, så det ikke tilstopper affaldsskakten. Alternativt kan du klippe/rive pizzabakkerne i mindre stykker, og putte dem i poser.

*****

Vi håber meget, at I vil efterleve reglerne for affaldssortering, således at vi kan slippe for alle de ekstra udgifter som ejerforeningen har til yderligere/efterfølgende sortering af containerne.