Scroll to top

LYGAS Energiteknik

BESTYRELSENS EMAIL TIL BEBOERNE, DATERET 24 JANUAR 2019:

Kort fortalt er lejlighedernes ventilationsanlæg jeres egne, hvorfor I selv kan vælge hvordan de vedligeholdes.
Dog anbefaler producenten (Vacumex) at anlæggene bliver inspiceret 1 gang årligt, og desuden skal anlæggene have skiftet filter ca én gang om året.
 
Vi har forhørt os ved diverse serviceudbydere, og har valgt at lave en aftale med Lygas. Aftalen kan ses på vores hjemmeside; http://frederikskaj2.dk/ventilationssystemet/
 
Prisen er afhængig af antal tilmeldte. Så for at Lygas kan give den endelige pris, bedes I skrive til Lygas senest d. 15/2-2019. Der er dog også mulighed for at melde sig til efter denne dato, men så bidrager man ikke til at få prisen ned… 
Ejerforeningen har ikke andet med denne aftale at gøre, end vi formidler kontakten. Dvs. tilmelding, notits omkring servicedag, og betaling, bliver en sag mellem ejer og Lygas.