Scroll to top

Vinduespudsning

Ejerforeningen har indgået en aftale med Anders Andersen Rengøring om udvendig pudsning af vinduerne i ejerforeningen.

De kommer med tre måneders interval, (ca.) i januar/april/juli/oktober, og de pudser samtlige udvendige vinduer, undtagen de vinduer der er ude på jeres altaner. Vinduespudserne må nemlig ikke springe fra deres lift og ind på altanerne. Så dem må I selv klare.

Såfremt der måtte ske manglende eller utilstrækkelig pudsning i forbindelse med den kvartalsvise udvendige pudsning, så anmodes berørte beboere om at følge op med vores kontakt, Andreas ved Anders Andersen Rengøring, enten pr. email: aan@aaren.dk, eller tlf: 20806791. Dette skal ske i samme uge som vinduespudsningen er (eller burde have været) udført.